Disclaimer

Viruma BV (Kamer van Koophandel: 34064914), hierna te noemen Viruma BV, verleent u hierbij toegang tot www.viruma.nl (‘de website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Viruma BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid

Viruma BV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Viruma BV.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Viruma BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud liggen bij Viruma BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze inhoud is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Viruma BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.